กิจกรรมมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

134 ปี มหาจุฬา

134 ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข

พระสอนศีลธรรม

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่

วันกตัญญู

รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564

36 ปี มจร. ขอนแก่น

36 ปี การก่อตั้ง มจร. ขอนแก่น
3 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันกตัญญู

รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2565

วันกตัญญู

รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564

Featured Products

[featured_products columns="5" limit="10"]

Limited Time Offer

Special Edition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Buy This T-shirt At 20% Discount, Use Code Off20

Worldwide Shipping

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Quality

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Offers

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Secure Payments

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.